O wydziale - Informacje z dziekanatu

Informacje z dziekanatu

Godziny przyjęć studentów w Dziekanacie:  poniedziałek - piątek, godz. 8.00 - 13.00


PRODZIEKAN DS. STUDIÓW - dr hab. Przemysław Sobiech, prof. UWM
przyjmuje studentów w poniedziałki i środy  i czwartki w godz. 10.00 - 11.00

___________________________________________________________________

W dniu 20 października 2017 r. o godz. 1100 w auli im. prof. K. Markiewicza na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. M. Oczapowskiego 14 odbędzie się
publiczna obrona rozprawy doktorskiej

lek. wet. Liliany Rytel

pt.  Lokalizacja i kodowanie chemiczne neuronów czuciowych zaopatrujących okolicę przedodźwiernikową żoładka świni domowej w stanie fizjologicznym oraz w wybranych stanach patologicznych

Promotor:

prof. dr hab. Jarosław Całka – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Recenzenci:

                                                     Dr hab. Ewa Tomaszewska – UP w Lublinie

Prof. dr hab. Tadeusz Kuder -Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w Kielcach

Z pracą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. M. Oczapowskiego 12 B. Ponadto streszczenie pracy oraz recenzje zamieszczone są na wydziałowej stronie internetowej http://wet.uwm.edu.pl/o-wydziale/postepowania-awansowe/