O wydziale - Władze

Władze Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w latach:

2016-2020

 

Dziekan
prof. dr hab. Bogdan Lewczuk, prof. zw.
tel. 89 523 39 93
e-mail: lewczukb@uwm.edu.pl

 

 

Prodziekan ds.  rozwoju i współpracy z gospodarką
prof. dr hab. Andrzej Koncicki, prof. zw.
tel. 89 523 39 93
e-mail: koncicki@uwm.edu.pl


 

Prodziekan ds. nauki
prof. dr hab. Krzysztof Wąsowicz
tel. 89 523 39 93
e-mail: wasowicz@uwm.edu.pl


 

Prodziekan ds. studiów
Prof. dr hab. Przemysław Sobiech
tel. 89 523 34 40
e-mail: psobiech@uwm.edu.pl
Przyjmuje studentów
w poniedziałki, środy i czwartki
w godz. 10.00 - 11.00
 

                                                                                  

Rada Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

Dziekan

                      Prof. dr hab. Bogdan Lewczuk, prof. zw.

Prodziekani

Prof. dr hab. Andrzej Koncicki, prof. zw.
Prof. dr hab. Krzysztof Wąsowicz
Prof. dr hab. Przemysław Sobiech
 

Nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy profesora

lub stopień doktora habilitowanego

Prof. dr hab. Jarosław Całka, prof. zw.
Prof. dr hab. Maciej Gajęcki, prof. zw.
Prof. dr hab. Tomasz Janowski, prof. zw.
Prof. dr hab. Jerzy Kaleczyc, prof. zw.
Prof. dr hab. Barbara Przybylska-Gornowicz, prof. zw.
Prof. dr hab. Mieczysław Radkowski, prof. zw.
Prof. dr hab. Andrzej K. Siwicki, prof. zw.
Prof. dr hab. Józef Szarek, prof. zw.
Prof. dr hab. Joanna Szteyn, prof. zw.
Prof. dr hab. Wojciech Szweda, prof. zw.
Prof. dr hab. Sławomir Zduńczyk, prof. zw.
Prof. dr hab. Zbigniew Adamiak
Prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski
Prof. dr hab. Andrzej Raś
Dr hab. Magdalena Gajęcka, prof. UWM
Dr hab. Sławomir Gonkowski, prof. UWM
Dr hab. Aleksandra Platt-Samoraj, prof. UWM
Dr hab. Andrzej Pomianowski, prof. UWM
Dr hab. Andrzej Rychlik, prof. UWM
Dr hab. Jan Siemionek, prof. UWM
Dr hab. Waldemar Sienkiewicz, prof. UWM
Dr hab. Rajmund Sokół, prof. UWM
Dr hab. Agata Bancerz-Kisiel, prof. UWM
Dr hab. Tomasz Maślanka, prof. UWM
Dr hab. Marcin Lew, prof. UWM
Dr hab. Tomasz Stenzel, prof. UWM
Dr hab. Tadeusz Bakuła
Dr hab. Wojciech Barański
Dr hab. Joanna Małaczewska
Dr hab. Włodzimierz Markiewicz
Dr hab. Mirosław Michalski
Dr hab. Kazimierz Obremski
Dr hab. Zenon Pidsudko
Dr hab. Anna Spodniewska (przedstawiciel ZNP)
Dr hab. Roman Wójcik 
Dr hab. Łukasz Zielonka
 

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

Dr Izabella Babińska
Dr Michał Gesek
Dr Amelia Franke-Radowiecka
Dr Piotr Holak
Dr Marek Jałyński
Dr Iwona Otrocka-Domagała
Dr Justyna Radwińska
Dr Piotr Socha
Dr Anna Snarska
Dr Michał Załęcki
 

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi

Mgr inż. Barbara Choszcz
Mgr Daria Dziewulska
Mgr Beata Wesołowska
 

Przedstawiciele studentów i doktorantów

Lek. wet. Adam Przeworski
Lek. wet. Patrycja Schulz
Natalia Falkowska
Diana Kusiak
Agnieszka Maćkow
Mateusz Mazurek
Korina Michalska
Jakub Namysł
Jakub Piekut
Anna Vetter
Martyna Wasilewska
Eliza Zielińska
 

Emerytowani profesorowie Wydziału

Prof. dr hab. Wojciech Brzeski
Dr hab. Andrzej Kowalski, prof. UWM
Prof. dr hab. Zygmunt Kuleta
Prof. dr hab. Mirosław Łakomy
Dr hab. Marek Nowicki, prof. UWM
Prof. dr hab. Franciszek Przała
Prof. dr hab. Konstanty Romaniuk
Prof. dr hab. Tadeusz Rotkiewicz
Dr hab. Zofia Rotkiewicz, prof. UWM
Dr hab. Grażyna Święcicka-Grabowska, prof. UWM
Prof. dr hab. Jan Uradziński
Prof. dr hab. Jerzy Wiśniewski
Prof. dr hab. Zygmunt Wyrzykowski
Prof. dr hab. Arkadiusz Zasadowski