Katedra Chorób Wewnętrznych z Kliniką

O katedrze

O katedrze

Zarządzeniem ministra oświaty i szkolnictwa wyższego z 16 kwietnia 1966 r. w ramach tzw. Szpitala Klinicznego działającego w latach 1966–1970, powołana została Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Oddziału Weterynaryjnego Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie, przemianowana następnie (1970–1983) na Klinikę Chorób Wewnętrznych w Instytucie Chorób Niezakaźnych. W latach 1983–2003 funkcjonowała jako Katedra Chorób Wewnętrznych z Zakładem Diagnostyki Klinicznej. W 1979 r. Klinika Chorób Wewnętrznych IChN otrzymała nowe pomieszczenia w Kortowie II. Kierownikiem Katedry i Kliniki w latach 1966–1986 był prof. zw. dr hab. Kazimierz Markiewicz. W 1987 r. kierownictwo powierzono prof. dr. hab. Zygmuntowi Kulecie, prof. zw. Po reorganizacji Wydziału Weterynaryjnego w 2003 r. powołano Katedrę Nauk Klinicznych, a w niej Zespół Chorób Wewnętrznych (bez Zakładu Diagnostyki). Kierownikiem Zespołu został prof. Zygmunt Kuleta. W okresie 40 lat istnienia w Katedrze było zatrudnionych 33 pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym: 3 profesorów zwyczajnych, 1 profesor nadzwyczajny, 14 doktorów nauk weterynaryjnych, 15 asystentów, 6 doktorantów oraz 43 pracowników naukowo-technicznych, w tym 1 doktor nauk weterynaryjnych, 4 lekarzy weterynarii, 9 magistrów biochemii, farmacji, zootechniki, 3 pracowników fizycznych oraz 12 studentów w ramach Ochotniczych Hufców Pracy. W 2005 r. przeprowadzono remont Kliniki, korzystając z funduszy UWM i Unii Europejskiej.