O wydziale - Postępowania awansowe

POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA

Dr hab. Przemysław Sobiech, prof. UWM - Uchwała Rady Wydziału>>>>>

 


PRZEWODY DOKTORSKIE

KATARZYNA BLADOWSKA

Streszczenie pracy doktorskiej "Rola przedowulacyjnej sekrecji progesteronu w regulacji przebiegu proestrus i estrus u suk"

Recenzja  I >>>

Recenzja II >>>

 

KATARZYNA LIEDTKE

Streszczenie pracy doktorskiej pt. "Ocena genotypowa prątków Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis izolowanych od bydła"

Recenzja  I >>>

Recenzja II >>>

 

KINGA SYCZYŁO

Streszczenie pracy doktorskiej  "Ocena występowania genów ail, ystA i ystB w szczepach Yersinia enterocolitica izolowanych od zwierząt wolno żyjących"

Recenzja  I >>>

Recenzja  II >>>

 

LILIANA  RYTEL

Streszczenie pracy doktorskiej "Lokalizacja i kodowanie chemiczne neuronów czuciowych zaopatrujących okolicę przedodźwiernikową żoładka świni domowej w stanie fizjologicznym oraz w wybranych stanach patologicznych"

Recenzja  I >>>

Recenzja  II >>>

 

MICHAŁ  DĄBROWSKI

Streszczenie pracy doktorskiej "Odpowiedź immunologiczna jelita grubego świń na niskie dawki wybranych mikotoksyn fuzaryjnych"

Recenzja  I >>>

Recenzja  II >>>

 

EWELINA  JURSZA  PIOTROWSKA

Streszczenie pracy doktorskiej "Wpływ lipopolisacharydu i czynnika martwicy nowotworu α na ekspresję wybranych elementów nieswoistej odpowiedzi immunologicznej w błonie śluzowej macicy kotek w różnych fazach cyklu rujowego"

Recenzja  I >>>

Recenzja II >>>

 

AGNIESZKA JASIECKA-MIKOŁAJCZYK

Streszczenie pracy doktorskiej  "Opracowanie i walidacja metody oznaczania tigecykliny oraz farmakokinetyka tego leku u indyków" >>>

Recenzja I >>>

Recenzja II >>>