O wydziale - Postępowania awansowe

POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA

Dr hab. Przemysław Sobiech, prof. UWM - Uchwała Rady Wydziału>>>>>

 


PRZEWODY DOKTORSKIE

Ogłoszenie o obronach prac doktorskich >>>>>

 

MONIKA ZUŚKA-PROT

Streszczenie pracy doktorskiej "Wpływ wziewnej i ogólnej glikokortykosteroidoterapii na limfocyty T regulatorowe i efektorowe – badania porównawcze z zastosowaniem mysiego modelu astmy alergicznej"

Recenzja I>>>>

Recenzja II >>>>

 

PIOTR LECH

Streszczenie pracy doktorskiej " Wpływ niskich dawek bisfenolu A na neurochemiczną charakterystykę struktur nerwowych w ścianie trójkąta pęcherza moczowego świni domowej "

Recenzja I >>>>

Recenzja II >>>>

 

BARBARA  SOCHA

Streszczenie pracy doktorskiej "Ekspresja PPAR w endometrium podczas eksperymentalnie indukowanych stanów zapalnych błony śluzowej macicy krowy"

Recenzja I >>>>

Recenzja II >>>>

 

JOANNA  GŁODEK

Streszczenie pracy doktorskiej "Obrazowanie stawów biodrowych kotów metodą niskopolowego rezonansu magnetycznego w stanach fizjologicznych i wybranych zmianach chorobowych"

Recenzja I >>>>>

Recenzja II >>>>

 

EDYTA  KACZOREK-ŁUKOWSKA

Streszczenie pracy doktorskiej "Genotypowe i fenotypowe określenie profilu antybiotykooporności terenowych izolatów Streptococcus spp. pozyskanych z przypadków zapalenia wymienia u bydła mlecznego"

Recenzja I >>>>

Recenzja II >>>

 

PAULINA  PRZYBOROWSKA-ZHALNIAROVICH

Streszczenie pracy doktorskiej "Ocena układu komorowego mózgu kotów w stanach fizjologicznych i wybranych stanach patologicznych z wykorzystaniem niskopolowego i wysokopolowego rezonansu magnetycznego"

Recenzja I >>>>

Recenzja II >>>

 

EMILIA STRZYŻEWSKA-WOROTYŃSKA

Streszczenie pracy doktorskiej "Wpływ ekstensywnej i intensywnej technologii chowu na morfologię skrzeli pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792)"

Recenzja I >>>>

Recenzja II >>>>

Ogłoszenie o obronie >>>

 

PAWEŁ WOJTACHA

Streszczenie pracy doktorskiej "Badania nad wpływem toksyny T-2 na wybrane parametry układu immunologicznego jelita cienkiego świni"

Recenzja  I >>>

Recenzja II >>>

 

KATARZYNA BLADOWSKA

Streszczenie pracy doktorskiej "Rola przedowulacyjnej sekrecji progesteronu w regulacji przebiegu proestrus i estrus u suk"

Recenzja  I >>>

Recenzja II >>>

 

KATARZYNA LIEDTKE

Streszczenie pracy doktorskiej pt. "Ocena genotypowa prątków Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis izolowanych od bydła"

Recenzja  I >>>

Recenzja II >>>

 

KINGA SYCZYŁO

Streszczenie pracy doktorskiej  "Ocena występowania genów ail, ystA i ystB w szczepach Yersinia enterocolitica izolowanych od zwierząt wolno żyjących"

Recenzja  I >>>

Recenzja  II >>>

 

LILIANA  RYTEL

Streszczenie pracy doktorskiej "Lokalizacja i kodowanie chemiczne neuronów czuciowych zaopatrujących okolicę przedodźwiernikową żoładka świni domowej w stanie fizjologicznym oraz w wybranych stanach patologicznych"

Recenzja  I >>>

Recenzja  II >>>

 

MICHAŁ  DĄBROWSKI

Streszczenie pracy doktorskiej "Odpowiedź immunologiczna jelita grubego świń na niskie dawki wybranych mikotoksyn fuzaryjnych"

Recenzja  I >>>

Recenzja  II >>>

 

EWELINA  JURSZA  PIOTROWSKA

Streszczenie pracy doktorskiej "Wpływ lipopolisacharydu i czynnika martwicy nowotworu α na ekspresję wybranych elementów nieswoistej odpowiedzi immunologicznej w błonie śluzowej macicy kotek w różnych fazach cyklu rujowego"

Recenzja  I >>>

Recenzja II >>>

 

AGNIESZKA JASIECKA-MIKOŁAJCZYK

Streszczenie pracy doktorskiej  "Opracowanie i walidacja metody oznaczania tigecykliny oraz farmakokinetyka tego leku u indyków" >>>

Recenzja I >>>

Recenzja II >>>