O wydziale - Postępowania awansowe

PRZEWODY DOKTORSKIE

 

Przewody doktorskie wszczęte w 2016 roku:

Lek. wet. Joanna Głodek

 • wszczęcie przewodu – 29.04.2016 r.
 • promotor – prof. dr hab. Zbigniew Adamiak
 • promotor pomocniczy – dr Yauheni Zhalniarovich
 • temat pracy: Obrazowanie stawów biodrowych kotów metodą niskopolowego rezonansu magnetycznego w stanach fizjologicznych i wybranych zmianach chorobowych
 • powołani recenzenci:
 • recenzje – ….
 • przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do publicznej obrony – …
 • streszczenie rozprawy doktorskiej  – …
 • ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony – …
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  – …

 

Mgr Ewelina Jursza-Piotrowska

 • wszczęcie przewodu – 26.02.2016 r.
 • promotor – dr hab. Marta Siemieniuch, prof. nadzw.
 • promotor pomocniczy –  --
 • temat pracy: Wpływ lipopolisacharydu i czynnika martwicy nowotworu α na ekspresję wybranych elementów nieswoistej odpowiedzi immunologicznej w błonie śluzowej macicy kotek w różnych fazach cyklu rujowego, otrzymujących octan medroksyprogesteronu lub podczas ropomacicza
 • powołani recenzenci:dr hab. Piotr Jurka,d r hab. Roman Dąbrowski
 • recenzje – recenzja 1 plik pdf,   recenzja 2 plik pdf
 • przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do publicznej obrony – 10.02.2017 r.
 • streszczenie rozprawy doktorskiej  – streszczenie plik pdf
 • ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony – ogłoszenie plik pdf
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  – …

 

Mgr Małgorzata Lisiowska

 • wszczęcie przewodu – 18.03.2016 r.
 • promotor – prof. dr hab. Józef Szarek
 • promotor pomocniczy –  --
 • temat pracy: Miejsce i rola Inspekcji Weterynaryjnej w systemie organów ochrony prawnej
 • powołani recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Kostro, dr hab. Andrzej Rudy
 • recenzje – recenzja 1 plik PDFrecenzja 2 plik PDF
 • przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do publicznej obrony – 20.05.2016 r.
 • streszczenie rozprawy doktorskiej  – streszczenie plik PDF , streszczenie ang. plik PDF
 • ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony – ogłoszenie plik PDF
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  – …

 

lek. wet. Natalia Nowik

 • wszczęcie przewodu – 29.04.2016 r.
 • promotor – dr hab. Waldemar Sienkiewicz, prof. UWM
 • promotor pomocniczy – dr Piotr Podlasz
 • temat pracy: Rola galaniny w kształtowaniu odporności nieswoistej oraz w przebiegu zakażenia bakteryjnego u danio pręgowanego (Danio rerio) jako organizmu modelowego
 • powołani recenzenci:
 • recenzje – ….
 • przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do publicznej obrony – …
 • streszczenie rozprawy doktorskiej  – …
 • ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony – …
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  – …

 

Lek. wet. mgr Patrycja Schulz

 • wszczęcie przewodu – 29.04.2016 r.
 • promotor – prof. dr hab. Andrzej Siwicki
 • promotor pomocniczy – dr Stanisław Robak
 • temat pracy: Skuteczność preparatów bakteriofagowych w profilaktyce i terapii chorób bakteryjnych w kontrolowanych podchowach ryb
 • powołani recenzenci:
 • recenzje – ….
 • przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do publicznej obrony – …
 • streszczenie rozprawy doktorskiej  – …
 • ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony – …
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  –

 

Lek. wet. Ewa Stopa

 • wszczęcie przewodu – 18.03.2016 r.
 • promotor – dr hab. Magdalena Gajecka, prof. UWM
 • promotor pomocniczy – dr Izabella Babińska
 • temat pracy: Wpływ podawania różnych dawek zearalenonu (ZEN) na morfologiczny obraz macicy niedojrzałych płciowo suk
 • powołani recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Kwiatek, prof. dr hab. Zbigniew Nozdryn-Płotnicki
 • recenzje – recenzja 1 plik  recenzja 2 plik
 • przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do publicznej obrony – …
 • streszczenie rozprawy doktorskiej  - streszczenie plik,    streszczenie plik ang.
 • ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony – ogłoszenie plik
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  – 07.10.2016 r.

 

Lek. wet. Monika Zuśka-Prot

 • wszczęcie przewodu – 29.04.2016 r.
 • promotor – dr hab. Tomasz Maślanka
 • promotor pomocniczy – dr Włodzimierz Markiewicz
 • temat pracy: Wpływ wziewnej i ogólnej glikokortykosteroidoterapii na limfocyty T regulatorowe i efektorowe – badania porównawcze z zastosowaniem mysiego modelu astmy alergicznej
 • powołani recenzenci:
 • recenzje – ….
 • przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do publicznej obrony – …
 • streszczenie rozprawy doktorskiej  – …
 • ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony – …
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  – …

 

Przewody doktorskie wszczęte w 2015 roku:

Lek. wet. Monika Białek

 • wszczęcie przewodu – 17.04.2015 r.
 • promotor – prof. dr hab. Józef Szarek
 • promotor pomocniczy – dr Izabella Babińska
 • temat pracy: Skuteczność zwalczania klasycznego pomoru świń w Polsce w świetle środków prawnych
 • powołani recenzenci: dr hab. Teresa Malinowska, prof. SGGW, prof. dr hab. Zygmunt Pejsak
 • recenzje – recenzja 1 plik PDFrecenzja 1 plik PDF
 • przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do publicznej obrony – 04.09.2015
 • streszczenie rozprawy doktorskiej  –  streszczenie plik pdf
 • ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony - ogłoszenie plik pdf
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  – 27.11.2015 r.
 •  

mgr inż. Edyta Kaczorek

 • wszczęcie przewodu – 18.06.2015 r.
 • promotor – prof. dr hab. Andrzej Siwicki
 • promotor pomocniczy – dr Joanna Małaczewska
 • temat pracy: Genotypowe i fenotypowe określenie profilu antybiotykooporności terenowych izolatów Streptococus sp. pozyskanych z przypadków zapalenia bydła mlecznego
 • powołani recenzenci:
 • recenzje – ….
 • przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do publicznej obrony – …
 • streszczenie rozprawy doktorskiej  – …
 • ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony – …
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  – …

 

Lek. wet. Michał Tarasiuk

 • wszczęcie przewodu – 19.02.2015 r.
 • promotor – dr hab. Magdalena Gajęcka
 • promotor pomocniczy – dr Łukasz Zielonka
 • temat pracy: Wpływ niskich dawek zearalenonu i deoksyniwalenolu na błonę śluzową jelita czczego, profil metaboliczny i masę ciała niedojrzałych płciowo loszek
 • powołani recenzenci: prof. dr hab. Michał Reichert, prof. dr hab. Marcin Świtała
 • recenzje – recenzja 1 plik PDF,  recenzja 2 plik PDF
 • przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do publicznej obrony – 30.09.2015 r.
 • streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim – …
 • ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony – ogłoszenie plik pdf
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  – 06.11.2015 r.

 

Lek. wet. Barbara Socha

 • wszczęcie przewodu – 18.06.2015 r.
 • promotor – dr hab. Anna Korzekwa
 • temat pracy: Profil PPAR w macicy krowy w przebiegu cyklu rujowego i jego modulacja pod wpływem Escherichia coli
 • powołani recenzenci:
 • recenzje – ….
 • przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do publicznej obrony – …
 • streszczenie rozprawy doktorskiej  – …
 • ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony – …
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  – …

 

Przewody doktorskie wszczęte w 2014 roku:

Lek.wet. Marta Jaskólska (Mieszkowska)

 • wszczęcie przewodu – 24.09.2014 r.
 • promotor – prof. dr hab. Zbigniew Adamiak
 • promotor pomocniczy – dr Piotr Holak
 • temat pracy: Badanie zmian przepływu krwi w stanach patologicznych palca kończyny piersiowej konia
 • powołani recenzenci: prof. dr hab. Ireneusz Balicki, prof. dr hab. Jan Rogowski
 • recenzje – recenzja 1 plik PDF,  recenzja 2  plik PDF
 • przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do publicznej obrony – …
 • streszczenie rozprawy doktorskiej – streszczenie plik PDF
 • ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony – ogłoszenie plik PDF
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  – 26.02.2016 r.

 

mgr Agnieszka Jasiecka-Mikołajczyk

 • wszczęcie przewodu – 03.07.2014 r.
 • promotor – prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski
 • promotor pomocniczy – dr Tomasz Maślanka
 • temat pracy: Farmakokinetyka tigecykliny i jej interakcje z paszą u indyków
 • powołani recenzenci: prof. dr hab. Cezary Kowalski, prof. dr hab. Andrzej Posyniak
 • recenzje – recenzja 1 plik pdf,  recenzja 2 plik pdf
 • przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do publicznej obrony – 02.12.2016 r.
 • streszczenie rozprawy doktorskiej  – streszczenie plik pdf
 • ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony – ogłoszenie plik pdf
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  – …

 

lek. wet. Mateusz Mikiewicz

 • wszczęcie przewodu – 03.07.2014 r.
 • promotor – prof. dr hab. Tadeusz Rotkiewicz
 • promotor pomocniczy – dr Iwona Otrocka-Domagała
 • temat pracy: Wpływ deksametazonu i simwastatyny na poliferację i apoptozę komórek wątrobowych u prosiąt
 • powołani recenzenci:
 • recenzje – ….
 • przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do publicznej obrony – …
 • streszczenie rozprawy doktorskiej – …
 • ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony – …
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  – …

 

lek. wet. Katarzyna Palus

 • wszczęcie przewodu – 12.12.2014 r.
 • promotor – prof. dr hab. Jarosław Całka
 • temat pracy: Lokalizacja i kodowanie chemiczne zwojowych neuronów współczulnych zaopatrujących strefę przedodźwiernikową żołądka świni domowej w stanie fizjologicznym i wybranych stanach patologicznych
 • powołani recenzenci: prof. dr hab. Tadeusz Kuder, dr hab. Marcin Arciszewski, prof. nadzw.
 • recenzje – recenzja 1 plik pdf,   recenzja 2 plik pdf
 • przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do publicznej obrony – …
 • streszczenie rozprawy doktorskiej  – plik pdf
 • ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony – ogłoszenie plik
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  – 07.10.2016 r.
 •  

lek. wet. Paulina Przyborowska

 • wszczęcie przewodu – 27.05.2014 r.
 • promotor – prof. dr hab. Zbigniew Adamiak
 • promotor pomocniczy – dr Piotr Holak
 • temat pracy: Ocena układu komorowego mózgu kotów w stanach fizjologicznych i wybranych stanach patologicznych z wykorzystaniem niskopolowego i wysokopolowego rezonansu magnetycznego
 • powołani recenzenci:
 • recenzje – ….
 • przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do publicznej obrony – …
 • streszczenie rozprawy doktorskiej  – …
 • ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony – …
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  – …

 

lek. wet. Wojciech Rękawek

 • wszczęcie przewodu – 03.07.2014 r.
 • promotor – dr hab. Przemysław Sobiech, prof. UWM
 • promotor pomocniczy – dr Anna Snarska
 • temat pracy: Przydatność selenu baru w profilaktyce zaburzeń przemian energetycznych u krów w okresie przejściowym
 • powołani recenzenci:
 • recenzje – ….
 • przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do publicznej obrony – …
 • streszczenie rozprawy doktorskiej  – …
 • ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony – …
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  – …

 

Lek. wet. Liliana Rytel

 • wszczęcie przewodu – 12.12.2014 r.
 • promotor – prof. dr hab. Jarosław Całka
 • temat pracy: Lokalizacja i kodowanie chemiczne neuronów czuciowych zaopatrujących okolicę przedodźwiernikową żoładka świni domowej w stanie fizjologicznym oraz w wybranych stanach patologicznych
 • powołani recenzenci: prof. dr hab. Tadeusz Kuder, dr hab. Ewa Tomaszewska
 • recenzje – recenzja 1 plik pdf     recenzja 2 plik pdf
 • przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do publicznej obrony – 26.09.2017 r.
 • streszczenie rozprawy doktorskiej  – plik pdf
 • ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony –plik pdf
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  – …
 •  

lek. wet. Kinga Syczyło

 • wszczęcie przewodu – 03.07.2014 r.
 • promotor – dr hab. Aleksandra Platt-Samoraj, prof. UWM
 • promotor pomocniczy – dr Agata Bancerz-Kisiel
 • temat pracy: Ocena występowania genów ail, ystA i ystB w szczepach Yersinia enterocolitica izolowanych od zwierząt wolno żyjących
 • powołani recenzenci:
 • recenzje – ….
 • przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do publicznej obrony – …
 • streszczenie rozprawy doktorskiej  – …
 • ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony – …
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  – …

 

lek. wet. Marta Sztachańska

 • wszczęcie przewodu – 24.09.2014
 • promotor – prof. dr hab. Sławomir Zduńczyk
 • temat pracy: Wpływ stosowania szczepionki przeciwko zapaleniom gruczołu mlekowego na stan wymienia i występowanie stanów zapalnych macicy u krów w okresie poporodowym
 • powołani recenzenci: prof. dr hab. Zdzisław Gajewski, prof. dr hab. Jan Twardoń
 • recenzje – recenzja 1 plik pdf recenzja 2 plik pdf
 • przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do publicznej obrony – 27.09.2016
 • streszczenie rozprawy doktorskiej  – streszczenie plik pdf
 • ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony – ogłoszenie plik pdf
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  – 04.11.2016
 •  

Przewody doktorskie wszczęte w 2014 roku:

lek. wet. Elżbieta Bednarko-Młynarczyk

 • wszczęcie przewodu – 14.02.2013 r.
 • promotor – prof. dr hab. Joanna Szteyn
 • promotor pomocniczy – dr Agnieszka Wiszniewska-Łaszczych
 • temat pracy: Opracowanie modeli wzrostu i przeżywalności Staphylococcus aureus w regionalnych produktach mleczarskich z mleka koziego
 • powołani recenzenci:prof. dr hab. Jacek Szczawiński, prof. dr hab. Krzysztof Szkucik
 • recenzje – recenzja 1 plik pdf,   recenzja 2 plik pdf
 • przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do publicznej obrony – 02.12.2016
 • streszczenie rozprawy doktorskiej  – streszczenie plik pdf
 • ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony – plik pdf
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  – 13.12.2016

 

lek. wet. Ewelina Długołęcka-Malinowska

 • wszczęcie przewodu – 27.09.2013 r.
 • promotor – prof. dr hab. Tomasz Janowski
 • temat pracy: Wybrane endometrialne uwarunkowania resopcji zarodków u klaczy
 • powołani recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Ras,  prof. dr hab. Dariusz Skarżyński
 • recenzje – ….
 • przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do publicznej obrony – …
 • streszczenie rozprawy doktorskiej  – …
 • ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony – …
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  – …
 •  

lek. wet. Aleksandra Giżejewska

 • wszczęcie przewodu – 27.09.2013 r.
 • promotor – prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski
 • temat pracy: Zawartość wybranych pierwiastków w porożach jelenia szlachetnego (Cervus elaphus) jako wskaźnik zanieczyszczenia środowiska
 • powołani recenzenci: prof. dr hab. Józef Szarek, prof. dr hab. Marcin Świtała
 • recenzje – recenzja 1 plik pdf,   recenzja 2 plik pdf
 • przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do publicznej obrony – 30.09.2015 r.
 • streszczenie rozprawy doktorskiej  – streszczenie plik PDF
 • ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony - ogłoszenie plik pdf
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  – 06.11.2015 r.

 

lek. wet. Katarzyna Liedtke

 • wszczęcie przewodu – 26.04.2013 r.
 • promotor – prof. dr hab. Joanna Szteyn
 • promotor pomocniczy – dr Agnieszka Wiszniewska-Łaszczych
 • temat pracy: Ocena genotypowa prątków Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis izolowanych od bydła
 • powołani recenzenci:
 • recenzje – ….
 • przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do publicznej obrony – …
 • streszczenie rozprawy doktorskiej  – …
 • ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony – …
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  – …

 

lek. wet. Katarzyna Malinowska

 • wszczęcie przewodu – 27.09.2013 r.
 • promotor – prof. dr hab. Tomasz Janowski
 • temat pracy: Rola przedowulacyjnej sekrecji progesteronu w regulacji przebiegu proestrus i estrus u suk
 • powołani recenzenci: dr hab. Dariusz Kowalczyk, prof. nadzw., prof. dr hab. Sławomir Zduńczyk
 • recenzje –
 • przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do publicznej obrony –
 • streszczenie rozprawy doktorskiej  –
 • ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony –
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  – …
 •  

mgr Katarzyna Łosiewicz

 • wszczęcie przewodu – 24.05.2013
 • promotor – prof. dr hab. Krzysztof Wąsowicz
 • temat pracy: Badanie profilu ekspresji miRNA w nowotworach listwy mlecznej u suk
 • powołani recenzenci: dr hab. Dariusz Kowalczyk, prof. nadzw., prof. dr hab. Sławomir Zduńczyk
 • recenzje – recenzja 1 pli pdf,  recenzja 2 plik pdf
 • przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do publicznej obrony – 02.12.2016
 • streszczenie rozprawy doktorskiej  – streszczenie plik pdf
 • ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony – ogłoszenie plik pdf
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  – 13.12.2016

 

lek. wet. Emilia Strzyżewska-Worotyńska

 • wszczęcie przewodu – 26.04.2013 r.
 • promotor – prof. dr hab. Józef Szarek
 • promotor pomocniczy – dr Izabella Babińska
 • temat pracy: Wpływ ekstensywnej i intensywnej technologii chowu na morfologię wybranych narządów pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1972)
 • powołani recenzenci:
 • recenzje – ….
 • przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do publicznej obrony – …
 • streszczenie rozprawy doktorskiej  – …
 • ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony – …
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  – …

 

lek. wet. Marek Wincenciak

 • wszczęcie przewodu – 27.09.2013 r.
 • promotor – dr hab. Sławomir Szajda
 • temat pracy: Aktywność egzoglikozydaz lizosomalnych w surowicy krwi świń podczas transportu
 • powołani recenzenci: dr hab. Andrzej Pomianowski, prof. UWM,  prof. dr hab. Krzysztof Zwierz
 • recenzje – recenzja 1 plik pdf,  recenzja 2 plik pdf
 • przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do publicznej obrony – 04.09.2015 r.
 • streszczenie rozprawy doktorskiej  – streszczenie plik pdf
  ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony – ogłoszenie plik pdf
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  – 27.11.2015 r.

 

 

 • wszczęcie przewodu –
 • promotor –
 • promotor pomocniczy –
 • temat pracy:
 • powołani recenzenci:
 • recenzje – ….
 • przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do publicznej obrony – …
 • streszczenie rozprawy doktorskiej  – …
 • ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony – …
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  – …

 

 • wszczęcie przewodu –
 • promotor –
 • promotor pomocniczy –
 • temat pracy:
 • powołani recenzenci:
 • recenzje – ….
 • przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do publicznej obrony – …
 • streszczenie rozprawy doktorskiej  – …
 • ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony – …
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  – …

 

 

 • wszczęcie przewodu –
 • promotor –
 • promotor pomocniczy –
 • temat pracy:
 • powołani recenzenci:
 • recenzje – ….
 • przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do publicznej obrony – …
 • streszczenie rozprawy doktorskiej  – …
 • ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony – …
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  – …