O wydziale - Tok Studiów

Tok Studiów

Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia

Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
UWAGA STUDENCI   II, IV  i  V ROKU !!!

 

Od semestru letniego 2016/2017  obowiązują nowe wzory dzienników praktyk wakacyjnych.
Studenci przed rozpoczęciem praktyki powinni wydrukować właściwy dziennik i uzyskać w dziekanacie pieczęć Wydziału.

PRAKTYKA HODOWLANA:
Dziennik praktyki>>>>>
Program praktyki>>>>>
Regulamin praktyki>>>>


PRAKTYKA KLINICZNA:
Dziennik praktyk po IV roku>>>>>>                          Dziennik praktyk po V roku>>>>>>
                                           Program praktyki>>>>
                                           Regulamin praktyki>>>>


PRAKTYKA W INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ
                     IV ROK                                                                      V  ROK
Dziennik praktyk po IV roku  >>>>>                                    Dziennik praktyk po V roku >>>>>
 Regulamin praktyki po IV r.<>>>>>>                                   Regulaminm praktyki >>>>>>
Wytyczne do praktyki w w inspekcji  IV r.>>>>                     Wytyczne do praktyki w inspekcji >>>>>


____________________________________________________________________________________

Informacje dla kandydatów planujących realizację części planu studiów w innej uczelni w ramach programu MostAR  więcej>>>>


WEJŚCIE DO SYSTEMU USOS