Katedra Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego

Ogłoszenia

22.05.2017 | Dla Studentów V Roku

Uprzejmie Państwa informuję, że w związku z planowanym dla Państwa Roku wyjazdem do Długiego Borka,  temat dotyczący RASFF i kontroli granicznej będzie realizowany po KOLOKWIUM, w rozbiciu na dwa tygodnie zgodnie z planem zamieszczonym poniżej:

31 maja 2017r. - KOLOKWIUM dla całego Roku

1 czerwca 2017r. - Grupy czwartkowe (RASFF i kontrola graniczna)

7 czerwca 2017r. - Grupy środowe (RASFF i kontrola graniczna).

Jednocześnie przypominam, że najbliższe ćwiczenia (24 i 25 maja) mają formę SEMINARIUM.

Bardzo też proszę, by Osoby, którym udało się do tej pory podpisać umowy o praktykę w IW, przyniosły je ze sobą na najbliższe ćwiczenia wraz z nr Polisy ubezpieczeniowej od następstw NW, celem odbioru skierowania na praktykę.

M. Gomółka-Pawlicka

22.05.2017 | Ogłoszenie dla Studentów V Roku

Informuję, iż w dniu 30 maja 2017 r. wykład z przedmiotu Higiena produktów pochodzenia zwierzęcego odbędzie się w sali posiedzeń Rady Wydziału (godzina rozpoczęcia wykładu nie ulega zmianie).

 

 

                                                                                               prof. dr hab. Joanna Szteyn

17.05.2017 | Dla Studentów IV Roku

 

     Uprzejmie informiję, że kolokwium z przedmiotu Higiena Zwierząt Rzeźnych i Mięsa odbędzie się w dniu 23 maja 2017r. w sali dydaktycznej F20 w następujących godzinach:

8.15  -  grupa 5

8.45  -  grupa 2

9.15  -  grupa 6

10.15  - grupa 3

11.45  - grupa 7

13.00  - grupa 1

13.30  - grupa 4

                                    dr wet. Agnieszka Wiszniewska-Łaszczych

16.05.2017 | Ogłoszenie - Kolokwium V Rok

 

Uprzejmie Państwa informuję, że kolokwium dla wszystkich grup odbędzie się w środę

31 maja 2017, zgodnie z harmonogramem zamieszczonym poniżej:

  8:15   -  Grupa 3
  9:00   -  Grupa 5
  9:45   -  Grupa 1
10:30   -  Grupa 6
11:15   -  Grupa 8
12:00   -  Grupa 7
12:45   -  Grupa 2
13:30   -  Grupa 4

                                                                                                                 dr M. Gomółka-Pawlicka

08.05.2017 | Dla Studentów V Roku

Uprzejmie Państwa informuję, że na ćwiczenia które odbęda się 10 i 11 maja 2017r. , dotyczące tematyki "Wymagania dla przetwórstwa i produktów z mięczaków i skorupiaków" obowiązuje Państwa znajomość następującego materiału:

 

Rozporządzenie 853/2004 (WE)  Sekcja VII    ŻYWE MAŁŻE

                                                       Sekcja VIII   PRODUKTY RYBOŁÓWSTWA

Ponadto bardzo proszę każdą grupę o przygotowanie podziału na 3 podgrupy oraz wybranie 5 produktów rybnych  na których będziemy pracować podczas ćwiczeń seminaryjnych. 

 

                                                                                                                                              dr M. Gomółka-Pawlicka

26.04.2017 | Ogłoszenie dla studentów III roku

Poprawa kolokwium z  przedmiotu „Ochrona zdrowia publicznego w stanach zagrożeń” odbędzie się w piątek 28.04.2017 r. w godzinach: 10.30, 11.00, 11.45, 13.15 (maksymalnie 25 osób na sali), w sali Katedry Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego.

                                                                                                                                             dr n. wet. Joanna Wojtacka

25.04.2017 | Ogłoszenie dla Studentów V Roku

Uprzejmie informuję, że najbliższe zajęcia z przedmiotu „Higiena Produktów Pochodzenia Zwierzęcego” mają charakter ćwiczeń terenowych i odbędą się 4 maja 2017 r.  na terenie Gospodarstwa Rybackiego  w Szwaderkach.

Studenci poszczególnych grup proszeni są o punktualne stawienie się w następujących godzinach:

  8.00   Grupy: II i VIII
  9.00  Grupy: I i VI
10.00  Grupy: III i IV
11.00  Grupy: V i VII

Zbiórka przy sklepie przyzakładowym.

Proszę, by każdy student miał ze sobą jednorazowy strój ochronny: czepek, fartuch z rękawami (ewentualnie kombinezon) i wysokie foliowe ochraniacze na obuwie (oraz maseczka na wąsy i brodę), będący warunkiem wejścia na teren gospodarstwa. Przypominam też, że posiadanie biżuterii, zegarka, lakieru na paznokciach, a także obuwia, które powoduje niszczenie ochraniaczy podczas przemieszczania się jest niedopuszczalne.

dr wet. Małgorzata Gomółka-Pawlicka

12.04.2017 | Ogłoszenie dla Studentów V Roku

 Uprzejmie Państwa informuję, że ćwiczenia terenowe w Miodach Mazurskich odbędą się w środę 19 kwietnia 2017r. w następujących godzinach:

  9.00   Grupa VI

  9.30  Grupa I

10.00  Grupa II

10.30  Grupa V

11.00  Grupa III

11.30  Grupa IV

12.00  Grupa VII

12.30  Grupa VIII

Przypominam, że na ćwiczenia obowiązuje Państwa czepek i fartuch jednorazowy (nie kombinezon!),   maseczka (dla osób, których to dotyczy) oraz książeczka zdrowia.

Samowolna zmiana grup nie będzie akceptowana. Możliwa jest zamiana "głowa za głowę", pod warunkiem wcześniejszego poinformowania o tym fakcie w godzinach konsultacji (może być nawet telefonicznie ale również wyłącznie w godzinach konsultacji).

                                                                                   

                                                                         UWAGA!

W czwartek 20 kwietnia 2017r. grupy „czwartkowe” mają ćwiczenia laboratoryjne zamiast 13 kwietnia.

 

KOLOKWIUM POPRAWKOWE odbędzie się 19 kwietnia o godzinie 14.00.

 

                                                                                            

                                                                                                                                             dr Małgorzata Gomółka-Pawlicka

03.04.2017 | Dla Studentów V Roku - KOLOKWIUM

Uprzejmie Państwa informuję, że KOLOKWIUM z przedmiotu Higiena Produktów Pochodzenia Zwierzęcego odbędzie się w dniach 5 i 6 kwietnia 2017r. w następujących godzinach:

środa 5 kwietnia

10.15  Grupa III

10.45  Grupa I

15.15  Grupa II

15.45  Grupa IV

 

czwartek  5 kwietnia

10.15  Grupa VI

10.45  Grupa V

15.15  Grupa VIII

15.45  Grupa VII

Przypominam Państwu, że samowolna zamiana grup nie będzie akceptowana. Możliwa jest zamiana "głowa za głowę", pod warunkiem wcześniejszego poinformowania o tym fakcie w godzinach konsultacji (może być nawet telefonicznie ale również wyłacznie w godzinach konsultacji).

 

Ponadto prosze Starościnę o zgłoszenie się celem ustalenia szczegółów dotyczących ćwiczeń terenowych w Miodach Mazurskich.

dr wet. M. Gomółka-Pawlicka

 

27.03.2017 | Dla Studentów V Roku

Uprzejmie Państwa informuję, że w dniu 28 marca 2017r. ulegną zmianie godziny konsultacji;  w tym dniu wyjątkowo konsultacje rozpoczną się o godzinie 10.00 i będą trwały do 11.30.

Przypominam też, że na najbliższe ćwiczenia z przedmiotu "Higiena Produktów Pochodzenia Zwierzęcego",  dotyczace warunków transportu żywności, obowiązuje Państwa znajomość najnowszej wersji Umowy ATP.

dr  M. Gomółka-Pawlicka