Katedra Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego

Ogłoszenia

22.05.2017 | Ogłoszenie dla Studentów V Roku

Informuję, iż w dniu 30 maja 2017 r. wykład z przedmiotu Higiena produktów pochodzenia zwierzęcego odbędzie się w sali posiedzeń Rady Wydziału (godzina rozpoczęcia wykładu nie ulega zmianie).

 

 

                                                                                               prof. dr hab. Joanna Szteyn

17.05.2017 | Dla Studentów IV Roku

 

     Uprzejmie informiję, że kolokwium z przedmiotu Higiena Zwierząt Rzeźnych i Mięsa odbędzie się w dniu 23 maja 2017r. w sali dydaktycznej F20 w następujących godzinach:

8.15  -  grupa 5

8.45  -  grupa 2

9.15  -  grupa 6

10.15  - grupa 3

11.45  - grupa 7

13.00  - grupa 1

13.30  - grupa 4

                                    dr wet. Agnieszka Wiszniewska-Łaszczych

08.05.2017 | Dla Studentów V Roku

Uprzejmie Państwa informuję, że na ćwiczenia które odbęda się 10 i 11 maja 2017r. , dotyczące tematyki "Wymagania dla przetwórstwa i produktów z mięczaków i skorupiaków" obowiązuje Państwa znajomość następującego materiału:

 

Rozporządzenie 853/2004 (WE)  Sekcja VII    ŻYWE MAŁŻE

                                                       Sekcja VIII   PRODUKTY RYBOŁÓWSTWA

Ponadto bardzo proszę każdą grupę o przygotowanie podziału na 3 podgrupy oraz wybranie 5 produktów rybnych  na których będziemy pracować podczas ćwiczeń seminaryjnych. 

 

                                                                                                                                              dr M. Gomółka-Pawlicka

26.04.2017 | Ogłoszenie dla studentów III roku

Poprawa kolokwium z  przedmiotu „Ochrona zdrowia publicznego w stanach zagrożeń” odbędzie się w piątek 28.04.2017 r. w godzinach: 10.30, 11.00, 11.45, 13.15 (maksymalnie 25 osób na sali), w sali Katedry Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego.

                                                                                                                                             dr n. wet. Joanna Wojtacka

25.04.2017 | Ogłoszenie dla Studentów V Roku

Uprzejmie informuję, że najbliższe zajęcia z przedmiotu „Higiena Produktów Pochodzenia Zwierzęcego” mają charakter ćwiczeń terenowych i odbędą się 4 maja 2017 r.  na terenie Gospodarstwa Rybackiego  w Szwaderkach.

Studenci poszczególnych grup proszeni są o punktualne stawienie się w następujących godzinach:

  8.00   Grupy: II i VIII
  9.00  Grupy: I i VI
10.00  Grupy: III i IV
11.00  Grupy: V i VII

Zbiórka przy sklepie przyzakładowym.

Proszę, by każdy student miał ze sobą jednorazowy strój ochronny: czepek, fartuch z rękawami (ewentualnie kombinezon) i wysokie foliowe ochraniacze na obuwie (oraz maseczka na wąsy i brodę), będący warunkiem wejścia na teren gospodarstwa. Przypominam też, że posiadanie biżuterii, zegarka, lakieru na paznokciach, a także obuwia, które powoduje niszczenie ochraniaczy podczas przemieszczania się jest niedopuszczalne.

dr wet. Małgorzata Gomółka-Pawlicka

12.04.2017 | Ogłoszenie dla Studentów V Roku

 Uprzejmie Państwa informuję, że ćwiczenia terenowe w Miodach Mazurskich odbędą się w środę 19 kwietnia 2017r. w następujących godzinach:

  9.00   Grupa VI

  9.30  Grupa I

10.00  Grupa II

10.30  Grupa V

11.00  Grupa III

11.30  Grupa IV

12.00  Grupa VII

12.30  Grupa VIII

Przypominam, że na ćwiczenia obowiązuje Państwa czepek i fartuch jednorazowy (nie kombinezon!),   maseczka (dla osób, których to dotyczy) oraz książeczka zdrowia.

Samowolna zmiana grup nie będzie akceptowana. Możliwa jest zamiana "głowa za głowę", pod warunkiem wcześniejszego poinformowania o tym fakcie w godzinach konsultacji (może być nawet telefonicznie ale również wyłącznie w godzinach konsultacji).

                                                                                   

                                                                         UWAGA!

W czwartek 20 kwietnia 2017r. grupy „czwartkowe” mają ćwiczenia laboratoryjne zamiast 13 kwietnia.

 

KOLOKWIUM POPRAWKOWE odbędzie się 19 kwietnia o godzinie 14.00.

 

                                                                                            

                                                                                                                                             dr Małgorzata Gomółka-Pawlicka

03.04.2017 | Dla Studentów V Roku - KOLOKWIUM

Uprzejmie Państwa informuję, że KOLOKWIUM z przedmiotu Higiena Produktów Pochodzenia Zwierzęcego odbędzie się w dniach 5 i 6 kwietnia 2017r. w następujących godzinach:

środa 5 kwietnia

10.15  Grupa III

10.45  Grupa I

15.15  Grupa II

15.45  Grupa IV

 

czwartek  5 kwietnia

10.15  Grupa VI

10.45  Grupa V

15.15  Grupa VIII

15.45  Grupa VII

Przypominam Państwu, że samowolna zamiana grup nie będzie akceptowana. Możliwa jest zamiana "głowa za głowę", pod warunkiem wcześniejszego poinformowania o tym fakcie w godzinach konsultacji (może być nawet telefonicznie ale również wyłacznie w godzinach konsultacji).

 

Ponadto prosze Starościnę o zgłoszenie się celem ustalenia szczegółów dotyczących ćwiczeń terenowych w Miodach Mazurskich.

dr wet. M. Gomółka-Pawlicka

 

27.03.2017 | Dla Studentów V Roku

Uprzejmie Państwa informuję, że w dniu 28 marca 2017r. ulegną zmianie godziny konsultacji;  w tym dniu wyjątkowo konsultacje rozpoczną się o godzinie 10.00 i będą trwały do 11.30.

Przypominam też, że na najbliższe ćwiczenia z przedmiotu "Higiena Produktów Pochodzenia Zwierzęcego",  dotyczace warunków transportu żywności, obowiązuje Państwa znajomość najnowszej wersji Umowy ATP.

dr  M. Gomółka-Pawlicka

05.01.2017 | Ogłoszenie dla Studentów IV Roku

Ogłoszenie dla Studentów IV Roku

 

Zajęcia terenowe z przedmiotu „Higiena zwierząt rzeźnych” zostaną przeprowadzone w dniu 11 stycznia 2017 r. (środa) dla poszczególnych grup w następujących godzinach:

 

 

8.00 -      8.40      grupa 1

8.40 -      9.20      grupa 7

9.20 –   10.00      grupa 5

10.00 – 10.40      grupa 6

10.40 – 11.20      grupa 2

11.20 – 12.00      grupa 3

12.00 – 12.40      grupa 4

 

Zajęcia odbędą się w zakładzie ŁUKOSZ  sp z.o.o. Polskie Mięso i Wędliny           14 – 100 Ostróda Lubajny 45.

02.01.2017 | Dla Studentów IV Roku

 

   Uprzejmie informuję, że na ćwiczenia pt. „Transport i badanie przedubojowe drobiuobowiązuje znajomość następującego materiału:

 

1. ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 853/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego.

 Załącznik III. Sekcja II.  Mięso drobiu ..  str37-45.

 

2. ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 854/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

  Załącznik 1

Sekcja 1. Rozdział II. Zadania w zakresie inspekcji. Str. 87 – 89.

Sekcja 2. Działania pokontrolne.  Str. 90-93.

Sekcja 4.  Wymagania szczególne. Rozdział V Drób str.  103-105.

 

3. Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97

 

Natomiast na ćwiczenia pt. "Dziczyzna i zwierzeta łowne" obowiązuje znajomość następującego materiału:

 

1. ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 853/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego.

 Załącznik III. Sekcja IV.  Mięso zwierząt łownych. str. 42-45.

 

1. ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 854/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

  Załącznik 1

Sekcja 1. Rozdział II. Zadania w zakresie inspekcji. Str. 87 – 89.

Sekcja 2. Działania pokontrolne.  Str. 90-93.

Sekcja 4.  Wymagania szczególne. Rozdział VII. Zwierzęta dzikie utrzymywane przez człowieka. Str. 106.

Rozdział VIII. Zwierzęta łowne. Str. 106-107.

 

Prof. dr hab. Mieczysław Radkowski