Katedra Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego

Ogłoszenia

22.11.2017 | Ogłoszenie dla Studentów IV Roku

Informuję, ze w dniach 27.11.2017 r. 28.11.2017 r. grupy II i VI rozpoczynają kolokwium z przedmiotu Higiena zwierząt rzeźnych i mięsa o godzinie 8.45 pozostałe grupy bez zmian.

 

dr Beata Wysok

20.11.2017 | Ogłoszenie dla Studentów IV Roku

Na kolokwium z przedmiotu Higiena zwierząt rzeźnych i mięsa w dniach 27 i 28.11.2017 r. obowiązuje:
- materiał ćwiczeniowy
- materiał wykładowy
- rozdział 3.2 (Charakterystyka uboju trzody chlewnej)  oraz rozdział 3.3 (Charakterystyka uboju bydła) "Technologia przetwórstwa mięsa" Olszewski
- informacje regulujące ubój z konieczności oraz ubój gospodarczy na podstawie rozporządzeń WE 853/2004 oraz 854/2004

dr Beata Wysok

17.11.2017 | Wyniki kolokwium V Rok

W załączeniu wyniki kolokwium z przedmiotu Higiena produktów pochodzenia zwierzęcego.

 

Pliki

Wyniki kolokwium V Rok

14.11.2017 | Ogłoszenie dla Studentów IV Roku

Ćwiczenia terenowe w dniu 16.11.2017 r. w Zakładach Mięsnych WARMIA w Biskupcu zostaną przeprowadzone w następujących godzinach:

Grupa V wyjazd 7.00 (ćwiczenia w godzinach 8.15-9.00)

Grupa VI wyjazd 8.00 (ćwiczenia w godzinach 9.10-10.00)

Grupa VII wyjazd 9.00 (ćwiczenia 10.10-11.00)

 

Ćwiczenia terenowe w dniu 17.11.2017 r. w Zakładach Mięsnych WARMIA w Biskupcu będą przeprowadzone w następujących godzinach:

Grupa II wyjazd 8.15 (ćwiczenia w godzinach 9.30 - 10.20)

Grupa I wyjazd 9.00 (ćwiczenia 10.20-11.30)

Grupa IV wyjazd 10.20 (ćwiczenia 11.30-12.20)

Grupa VI wyjazd 11.10 (ćwiczenia 12.20-13.10)

 

Ćwiczenia terenowe w dniu 24.11.2017 r. w Zakładach Mięsnych WARMIA w Biskupcu będą przeprowadzone w następujących godzinach:

Grupa V wyjazd 8.15 (ćwiczenia w godzinach 9.30 - 10.20)

Grupa VII wyjazd 9.00 (ćwiczenia 10.20-11.30)

Grupa III wyjazd 10.20 (ćwiczenia 11.30-12.20)

 

Zbiórka na parkingu przy Centrum Konferncyjnym. Wyjazd autokarami dla wszystkich grup. Zapewniamy odzież ochronną.

 

 

09.11.2017 | Ogłoszenie dla Studentów V Roku

Kolokwium I z przedmiotu „Higiena produktów pochodzenia zwierzęcego” odbędzie
się w dniach 15-17.11.2017 r. w następujących godzinach:

 

15.11.2017 – środa

9.30 – 10.30    gr. 4

10.45 – 11.45  gr. 7

13.15 – 14.15  gr. 6

 

16.11.2017 – czwartek

9.30 – 10.30     gr. 5

10.45 – 11.45   gr. 3

13.15 – 14.15   gr. 2

 

16.11.2017 – piątek

9.30 – 10.30     gr. 1

 

Obowiązuje tematyka omówiona na ćwiczeniach i wykładach.
Zamiana grup jest niedopuszczalna.

 

                                                                                         dr n. wet. Joanna Wojtacka

 

06.11.2017 | Ogłoszenie dla Studentów V Roku

Uprzejmie informuję, że konsultacje Pani dr Małgorzaty Gomółki-Pawlickiej zaplanowane na dzień 7.11.2017 r. nie odbędą się.

06.11.2017 | Ogłoszenie dla Studentów V Roku

Konsultacje Pani dr Joanny Wojtackiej zaplanowane na dzień 7.11.2017 r. zostały przesunięte na 9.11.2017 r (czwartek) i będą się odbywały w godzinach 8.30-10.00.

19.10.2017 | Ogłoszenie dla Studentów V Roku

Informuję, że ćwiczenia terenowe „Produkcja mięsa mielonego” odbędą
się w Zakładzie OSI Food Solutions (Górka 15, Ostróda) w terminie jak poniżej:

 

PIĄTEK 27.10.2017


9:00-10:30 grupa 5 i 6

12:00-13:30 grupa 1, 2, 7 (połowa)

13:30-15:00 grupa 4, 3, 7 (połowa)
 

Podział grupy 7 oraz sposób reorganizacji ćwiczeń z przedmiotów „Choroby ptaków” i „Choroby zwierząt futerkowych” zostały podane do wiadomości Starościny Roku.

 

Grupa I przychodzi na ćwiczenia stacjonarne pt. „Wymagania sanitarno-weterynaryjne dla mięsa mielonego i surowych wyrobów mięsnych. Mięso odzyskane mechanicznie.” dn. 03.11.2017 r. na godz. 9.15.

Pozostałe grupy realizują te ćwiczenia zgodnie z planem (w dniach
25-26.10.2017 r.).

Dnia 02.11.2017 r. nie ma ćwiczeń.

Nie ma możliwości zmiany grup. Odzież ochronna nie będzie potrzebna.

 

 

 

                                                                                        dr n. wet. Joanna Wojtacka

04.10.2017 | Dla Studentów IV Roku - ZALICZANIE PRAKTYKI w IW

Uprzejmie Państwa informuję, że zaliczanie Praktyki w IW po I V roku, odbędzie się w następujących terminach;

- dla Osób ubiegajacych się o stypendium: do piątku (tj. do 6 pażdziernika 2017r.),  w godzinach 10.00 - 12.00;

-  dla pozostałych  Osób: od poniedziałku do piątku (tj. od 9 do 13 pażdziernika 2017r.), również w godzinach 10.00 - 12.00

Prof. dr hab. Mieczysław Radkowski

29.09.2017 | Dla Studentów V Roku - ZALICZANIE PRAKTYKI w IW

Uprzejmie Państwa informuję, że zaliczanie Praktyki w IW po V roku, odbędzie się w następujących terminach;

- dla Osób ubiegajacych się o stypendium: od wtorku do piątku (tj. od 3 do 6 pażdziernika 2017r.),  w godzinach 10.00 - 14.00 w sali przy przy Pracowni Sensorycznej (wejście do budynku po schodkach od strony Wydziału Humanistycznego);

-  dla pozostałych  Osób: od wtorku do piątku (tj. od 10 do 13 pażdziernika 2017r.), również w godzinach 10.00 - 14.00 w sali przy przy Pracowni Sensorycznej (wejście do budynku po schodkach od strony Wydziału Humanistycznego).

 

dr wet. Małgorzata Gomółka-Pawlicka